Meatless - NOAHs inspirasjonsside om dyre- og miljøvennlig mat

Hva med ville dyr?

Ca. 10 % av store dyr og opptil 50-70 % av små dyr blir skadeskutt under jakten og lider ofte en langsom død.1)

ville-dyr

De ville dyrene har også et livsønske, og de opplever negative følelser når de f.eks. mister dyr de har sosiale bånd til. Der rovdyr i naturen ikke har noe valg, har vi mennesker valget og kan la være å påføre de ville dyrene skade og redsel for våre matpreferansers – eller rekreasjonens – skyld.

“Vi ser at noen dyr spiser hverandre. Javel, men vi kan velge hva vi gjør. Vi trenger ikke herme noen, vi kan bare velge – det er et svar som skjærer igjennom alle unnskyldninger for å spise kjøtt. Jeg tenker mye på dette. Og jeg har ikke gitt opp! I hodet mitt er jeg vegetarianer, og jeg velger det ofte i praksis også. De som mener at dyr ikke har angst kan neppe ha sett nøye på dem.”
Tor Åge Bringsværd, forfatter

Kilde:

1) Øen O E: Avlivingsmetoder for store pattedyr. Norsk veterinærtidsskrift, vol. 108 nr 5, 1996; Norsk Ornitologisk Forening i Aftenposten: Skadeskyter 75%. 03/08/95