Meatless - NOAHs inspirasjonsside om dyre- og miljøvennlig mat

Vegetarmat er solidarisk

Kjøttforbruket i Norge har økt med 14 kg per person de siste ti årene.3) 70 % av kjøttproduksjonen er basert på dyr som spiser kraftfôr,4) og selv for de som spiser gress, utgjør kraftfôr ofte 40-50%.5) 40-50% av kraftfôret importeres – bl.a. soya fra regnskogområder i Brasil.6)

solidaritet

I tillegg beslaglegger produksjon av husdyrfôr 90% av alt landbruksareal i Norge.7) Norsk kost med høyt inntak av kjøtt og meieriprodukter, krever 3,3 daa fulldyrket jordbruksareal per innbygger – dette er 1 daa mer enn gjennomsnittet som er tilgjengelig for alle mennesker i verden.5)

Hvis landbruket gikk over til å produsere mat utelukkende direkte til mennesker, i stedet for å la maten gå gjennom husdyr, ville mattilgjengeligheten i verden økt med 70%, og den totale matproduksjonen ville kunne mette 4 milliarder flere mennesker enn i dag.2)

“Det er mange grunner til å promotere lavere kjøttkonsum. For det første for miljøet; det er bevist at en av årsakene til klimakrisen er den store kjøttindustrien. En annen grunn er at kampen mot sult vil gå mye lettere om vi spiser mindre kjøtt – for å produsere en kilo kjøtt trenger du syv til ti kilo korn og 15 000 liter vann, og dette kunne bli brukt bedre.”
Tom Balthazar, borgermester i Gent, Belgia, verdens første by som har innført en Kjøttfri Dag i uken 1)

Kilder:

1) Mason C: Beligian city plans veggie day. BBC News, 12.05.2009; 2) Cassidy et al. 2013. Redefining agricultural yields: from tonnes to people nurished per hectare; 3) Helsedirektoratet: Utviklingen i norsk kosthold. 2009; 4) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning: Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken. Budsjettnemnda for jordbruket, 2010; 5) Hille H og Germiso M: Arealkrevende nordmenn. Hvor mye jordbruksareal må til for å dekke norsk forbruk? Rapport nr.3/2011. FIVH; 6) Statens landbruksforvaltning: Råvareforbruk av kraftfôr til husdyr i Norge. 2010; 7) SSB: Landbruket i Norge. 20093) Helsedirektoratet: Utviklingen i norsk kosthold. 2009; 4) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning: Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken. Budsjettnemnda for jordbruket, 2010; 5) Hille H og Germiso M: Arealkrevende nordmenn. Hvor mye jordbruksareal må til for å dekke norsk forbruk? Rapport nr.3/2011. FIVH; 6) Statens landbruksforvaltning: Råvareforbruk av kraftfôr til husdyr i Norge. 2010; 7) SSB: Landbruket i Norge. 2009; 8) http://www.fao.org/news/story/en/item/20568/icode/