Meatless - NOAHs inspirasjonsside om dyre- og miljøvennlig mat

Vegetarmat sparer landareal

Man bruker mellom fire og ti kalorier fra planter til å produsere en kalori kjøtt eller melk. Det kreves derfor også tilsvarende mer landareal for å mette en som spiser kjøtt, sammenlignet med en som spiser vegetarisk 1).

plant

Totalt sett er kjøttproduksjonen den menneskelige aktivitet som tar for seg av mest areal. 26 % av jordens is-frie landareal brukes til beitemark og 33 % dyrkbart land brukes til dyrking av dyrefôr. 70 % av alt landareal som verdens jordbruk totalt bruker, er det kjøttproduksjonen som legger beslag på. Dette tilsvarer 30 % av klodens samlede land-areal, i følge FNs Food and Agriculture Organization 2).

“Ingenting vil gavne menneskelig helse og øke sjansene for overlevelse for livet på jorden så mye som utviklingen til en vegetarisk diett.”
Albert Einstein, nobelprisvinner i fysikk

Kilder:

1) Edgar Herwitch, professor i Energy and Process Engineering, NTNU, International Panel for Sustainable Resource Management, i NOAHs Ark nr. 2/2010; 2) FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations): Livestocks Long Shadows – environmental issues and options. Rome, 2006