Meatless - NOAHs inspirasjonsside om dyre- og miljøvennlig mat

Vegetarmat reduserer klimautslippene

Kjøttproduksjonen spiller en vesentlig rolle og er ansvarlig for 14,5% av verdens drivhusgass-utslipp i CO2-ekvivalenter. Dette er en større andel enn transportrelaterte utslipp, i følge FNs Food and Agriculture Organization 1).

dodetrer

I Norge står landbruket for 15 % av de totale utslippene, og er den nest største enkeltfaktoren 2). 90% av dette kommer direkte eller indirekte fra kjøttproduksjon 3).

Produksjonen av animalske matvarer slipper ut mye mer drivhusgasser enn produksjon av vegetabilsk mat: Mens frukt og grønnsaker rangerer i størrelsesorden 100-500 gram CO2-ekvivalenter per kg, må man opp i 4,6 kg (kylling) – 17,4 (sau) kg CO2-ekvivalenter per kg kjøttvarer. Korn, mais og soya holder seg på rundt 1 kg CO2-ekvivalenter. De vegetabilske produktene som kan “konkurrere” med kjøtt i klima-fiendtlighet er grønnsaker dyrket i oppvarmede og belyste drivhus – da må man opp på 5 kg CO2-ekvivalenter, samme nivå som de “laveste” kjøtt-utslippene 4).

“Landbruksministeren bør se på hvordan vi kan produsere mat og samtidig redusere drivhusgass-utslipp. Og det er ganske sikkert ikke gjennom å øke beitedyrproduksjonen. Heller ikke andelen dyr på kraftfôr bør økes. Kort sagt bør han se mer på hvordan mer mat direkte til menneskeføde kan produseres også på norsk jord. Det er dyreproduksjon som er den store tapskilden.” 5)
Edgar Herwitch, professor NTNU/ medlem av United Nations International Panel for Sustainable Resource Management

 

Kilder:

1) FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations): http://www.fao.org/news/story/en/item/197623/icode/ ; 2) Refsgaard K et al: Climate gas emissions from food systems – use of LCA analysis. No. 2011-3. Norsk instiutt for landbruksøkonomisk forskning, 2011; 3) UMB: Husdyrproduksjon og klimagassutslipp. 2011; 4) FIVH: Faktaark om klimagassutslipp fra forbruk. 19.03.2007; 5) Intervju i NOAHs Ark nr. 2/2010

Foto: Greenpeace