Meatless - NOAHs inspirasjonsside om dyre- og miljøvennlig mat

Vegetarmat redder artsmangfold og regnskog

Av de avskogede områdene i Amazonas er 70% beitemarker, og dyrking av fôr utgjør store deler av resten 1).

ape

Tap av artsmangfold er et av de viktigste problemene for miljøet, og den viktigste årsaken til dette tapet er at vi konverterer land fra dets opprinnelige funksjon som naturlandskap, til matproduksjon – både beitemark og pløyd mark. Vegetarisk matproduksjon vil redusere behovet for arealer, og dyrket land kan bli til skog igjen 2).

“Husdyrproduksjonen fremstår som en av de to-tre mest betydningsfulle bidragsytere til de mest alvorlige miljøproblemene (…) det bør være hovedfokus når man behandler problemer som jordødeleggelse, klima-endringer og luftforurensing, vannmangel og vannforurensing og tap av biodiversitet.”
”Livestocks Long Shadow”, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2006

Kilder:

1) FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations): Livestocks Long Shadows – environmental issues and options. Rome, 2006; 2) International Panel for Sustainable Resource Management: Assessing the Environmental Impacts of Consumption and Production: Priority Products and Materials. United Nations Environmental Program, 2010