Meatless - NOAHs inspirasjonsside om dyre- og miljøvennlig mat

Meatless Monday

Bevisstheten rundt fordelene ved vegetarisk mat er i ferd med å øke i dagens vestlige samfunn og mange vegetariske initiativer vokser frem. Å delta i et initiativ for en kjøttfri dag i uken er en betydningsfull forandring som alle kan gjennomføre, og går til hjertet av mange viktige politiske, miljømessige og etiske diskusjoner på samme tid. Kampanjen fremmes på studentkantiner over hele landet i samarbeid med NOAH.

SIO velg vegetarisk

Meatless Monday er en internasjonal kampanje som oppfordrer enkeltpersoner og organisasjoner verden over til å ta det første skrittet mot et sunnere og mer bærekraftig kosthold ved å innføre en kjøttfri dag i uken. Ideen kommer fra USA hvor Johns Hopkins og Columbia University’s Public Health Schools sammen med ”The Monday Campaigns” (et amerikansk helseinitiativ fra en gruppe universiteter) i 2003 lanserte kampanjen i et forsøk på å bedre amerikanske forbrukeres helse. Fordelen for miljøet ved å spise kjøttfritt ble også vektlagt. I England har Paul McCartney startet søskenorganisasjonen Meat Free Monday som etterhvert er blitt den mest kjente. McCartney er en aktiv forkjemper for dyrs rettigheter og vektlegger også det dyrevennlige aspektet som et av argumentene for å velge kjøttfritt.

Hvorfor Meatless Monday?

Leder for FNs klimapanel nevner det å spise mindre kjøtt som det mest effektive tiltaket enkeltpersoner kan gjøre for å redusere egne klimagassutslipp – husdyrproduksjon er i dag ansvarlig for minst 14% av de menneskeskapte klimagassutslippene. Også her i Norge legges en overgang til et mer plantebasert kosthold frem av Miljødirektoratet og NIBIO som et av de mest ressurseffektive klimatiltakene. Vegetarisk mat bidrar også til en mer effektiv bruk av knappe mat og vannressurser – ved å la mat gå gjennom dyr går opp mot 90% av energien tapt. På grunn av vårt energirike kosthold med mye kjøtt beslaglegger nordmenn i dag halvparten av det dyrkede arealet vi trenger til egen mat i utlandet. Det å spise mindre kjøtt vil også ha en positiv effekt på helsen, forskning viser at et høyt inntak av mettet fett fra animalske produkter er en hovedårsak til de stadig mer utbredte livsstilsykdommene som overvekt, diabetes, hjerte- og karsykdommer og noen typer kreft. Ikke minst vil det begrense antall dyr som må leve sitt liv i stadig mer intensive driftssystemer – høyt kjøttkonsum forutsetter at et stort antall dyr drettes opp raskt og billig. For dyrene innebærer dette avl på høy produksjon, trang plass og minimal artstypisk aktivitet.

Meatless Monday og NOAH

NOAH arbeider for økt fokus på og tilgjengelighet av vegetarisk mat gjennom Meatless Monday-initiativet. Vi retter vår kampanje mot kommuner, universiteter og høyskoler, videregående skoler, bedrifter, organisasjoner og spisesteder for på den måten å legge til rette for mer dyre- og miljøvennlige matvalg for alle.

“Alle har ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling enten det gjelder miljøet, matforsyning eller dyrevelferd. Vi jobber på en utdanningsinstitusjon der vi først og fremst møter unge mennesker. Det er de som skal drive samfunnet videre. Derfor er det avgjørende å øke deres bevissthet og bidra til gode holdninger.” Sveinung Dale, avdelingsleder for SiØs (Studentsamskipnaden i Østfold) spisesteder i Fredrikstad og Halden. vegmag & oppskr. nett

Vi samarbeider høyeskole- og universitetskafeer over hele landet som fremmer Meatless Monday og vegetarisk mat:

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus: 

Norges Arktiske Studentsamskipnaden:

Studentsamskipnaden i Østfold:

Studentsamskipnaden i Telemark:

Studentsamskipnaden for Sunnmøre:

Studentsamskipnaden i Agder:

Studentsamskipnaden i Buskerud:

Studentinord:

Høgskolen Stord/Haugesund:

Studentsamskipnaden i Oppland:

Studentsamskipnaden i Harstad:

“Vi ønsker å gi vegetar- og veganmåltidene våre større attraksjonskraft og at ALLE våre studenter fra tid til annen like gjerne velger dette som kjøtt eller fisk. Meatless Monday kampanjen er flott måte å få oppmerksomhet til våre vegetaralternativer. SiO Mat og Drikke ønsker å legge til rette for gode matvaner og at våre studenter skal være trygge på at maten vi tilbyr har ernæringsmessig kvalitet samtidig som den ser innbydende ut og smaker godt.” Per Christensen, administrerende direktør i SiO Mat og drikke.

Meatless Monday fremmes også i samarbeid med NOAH gjennom Sodexo i Coca-Colas kantine. I tillegg samarbeider vi med flere kafeer, deriblant The Kasbah, Habits Coffee, og Café Sør  i Oslo som nå fremmer sitt vegetariske tilbud hver mandag gjennom kampanjen.

Ikke minst har NOAH en kampanje rettet mot norske kommuner for å øke andelen vegetariske måltider i kommunale virksomheter. Ikke bare vil det legge til rette for sunne og bærekraftige matvalg, men det vil også bidra til å øke matmangfoldet og sikre forbrukerrettigheter. Etter innspill fra NOAH har flere kommuner valgt å satse på mer vegetarisk og miljøvennlig mat, deriblant Risør, Fredrikstad, Ski og Nesodden, som enten satser ved å øke det totale tilbudet, sikrer tilgjengelighet hver dag, og/eller løfter frem vegetarisk gjennom Meatless Monday. Gjennom forslag om Meatless Monday i Oslo og Bergen bystyre ble det vedtatt at alle kommunale kantiner i disse to bykommunene skal ha vegetarisk tilgjengelig hver dag ved siden av kjøtt/fisk.

Ønsker du å hjelpe til med å spre Meatless Monday-initiativet? Ta kontakt med vegetaransvarlig Kaisa Hautala på kaisa@dyrsrettigheter.no for å motta informasjon og materiell.

 

 

 

 

Vegangryte fra SiO.

Vegangryte fra SiO.

 

 

SIO utvalg

 

 

SIO pai