Meatless - NOAHs inspirasjonsside om dyre- og miljøvennlig mat

Dyrene

Noen tror at dyrene i matindustrien ikke har samme evne til å føle smerte og frykt eller glede og samhørighet, som dyr vi har et nærmere forhold til. Men en gris kan være like hengiven, en høne like redd, en ku like glad, en sau like trist som hvilket som helst av de dyrene vi kaller familiedyr. Har vi egentlig et svar på hvorfor vi spiser griser og høner, men knytter vennskap til hunder og katter? Lærer vi dem å kjenne, forstår vi fort at også disse dyrene har like sterkt ønske om liv og livskvalitet.